คุณจะใช้เหรียญ จากจำนวนเหรียญของคุณเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้
คุณสามารถรีเซ็ตคะแนนปัจจุบันของคุณ และลองอีกครั้ง
เมื่อเกมสิ้นสุด หน้าปัจจุบันของคุณในทัวร์นาเมนต์นี้จะหายไปและคุณจะเริ่มต้นใหม่
Required coins
ยอดเงินของคุณ
ใช้เหรียญเพื่อเข้าร่วม
รีเซ็ตและลองอีกครั้ง
ยกเลิก

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการออกจากเกม?

ไม่ใช่
ใช่

สิ่งนี้จะต้องใช้ to be utilized.

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

ไม่ใช่
ใช่

คุณอยู่ในเกมอื่นอยู่แล้ว

คุณต้องการหยุดเกมนั้นและเปิดเกมนี้หรือไม่?

ไม่ใช่
ใช่

คุณอยู่ในเกมแล้ว

คุณต้องการยุติเกมและรีเซ็ตหรือไม่?

ไม่ใช่
ใช่

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

คุณจำเป็นต้อง to reset the balance

Required coins
ยอดเงินของคุณ
ไม่ใช่
ใช่

คุณอยู่ในเกมแล้ว

คุณต้องการยุติเกม ซื้อตั๋ว และรีเซ็ตหรือไม่?

ไม่ใช่
ใช่

คุณมียอดคงเหลือเหรียญไม่เพียงพอที่จะซื้อ

คุณกำลังจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ FTN

รางวัลเงินสดในทัวร์นาเมนต์นี้จะจ่ายในสกุลเงิน Fasttoken (FTN) ที่เทียบเท่า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fasttoken (FTN) ในคู่มือวิธีการชำระเงิน Fasttoken (FTN) ของเราที่นี่

คุณจะใช้ตั๋วหนึ่งใบจากคลังของคุณเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้

อย่าเข้าร่วม
ฉันเข้าใจแล้ว เข้าร่วมเลย

Last updated on 4/03/2020   ขอต้อนรับสู่ socialtournaments.com (ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์”)

 1. เกี่ยวกับเรา
 • วัตถุประสงค์ของ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คือ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าบริษัทฯ ทำการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ จัดเก็บ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
 • โดยการเข้ามายังเว็บไซต์และใช้บริการของเรา จะเป็นการถือว่าคุณได้อ่านและรับทราบ และได้พิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยสมบูรณ์แล้ว
 • บริษัทฯ รับทราบว่า ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีข้อผูกพันตามกฎหมายของประเทศมอลตา และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม GDPR หากคุณมีคำร้องหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ผ่านทางที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: [email protected].
 • การแจ้งข่าว ความต้องการ คำขอ หรือ การสื่อสารอื่นใด ๆ ที่คุณต้องการจะส่งให้กับบริษัทฯ จะต้องดำเนินการโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการขอใบรับรองการส่ง หรือ ทางอีเมล การสื่อสารทั้งหมดที่ส่งโดยอีเมลจะถือว่าได้รับแล้วในวันทำการถัดจากวันที่ส่ง
 • การแจ้งข่าวอาจใช้รูปดังนี้:
  • อีเมล: _____________
  • เรียน: __________
  • ที่อยู่: ____________

 

 1. การจำกัดความ

ข้อกำหนดที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในนโยบายนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน GDPR หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ และจะถูกตีความตามที่ระบุไว้ นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดคำจำกัดความเพิ่มเติม ดังนี้:

 • บัญชีผู้ใช้ (Account)– บัญชีที่กำหนดไว้ให้คุณโดย Social Tournament เมื่อคุณได้ทำการลงทะเบียนและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้งานเว็บไซต์
 • End-User– บุคคลใดก็ตามที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ หรือ ได้เข้ามาและเรียกดูเว็บไซต์ (“คุณ” “ของคุณ”);
 • GDPR– ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (EU) 2016/679 แห่งรัฐสภายุโรป และสภาแห่ง 27 เมษายน 2016 เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการเคลื่อนไหวของข้อมูลดังกล่าวโดยอิสระ และการยกเลิกคำสั่ง 95/46/EC ตามที่แก้ไข ทดแทน หรือ แทนที่ และมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว และ
 • บริการ– บริการตามที่ Social Tournament จัดทำให้ผ่านเว็บไซต์

 

 1. สาระสำคัญ
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของ End-User ซึ่งจะอธิบายถึงเงื่อนไขที่เราทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาความลับ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่เห็นสมควร และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ปรากฏออนไลน์บนเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ จะทำการสื่อสารกับคุณโดยตรงหากมีการแก้ไขใด ๆ ที่มีความสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

 1. หลักการในการประมวลผลข้อมูล
  • เรามีความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณอย่างเต็มที่ และถือว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น เมื่อเราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ดังต่อไปนี้:
   • เราจะทำการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะสำหรับการประมวลผลที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรมเท่านั้น และเราจะรักษาความโปร่งใสแบบเต็มรูปแบบด้วยวิธีการเช่นเดียวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
   • เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะ ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านี้
   • เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมเท่านั้น
   • เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความถูกต้อง และหากจำเป็น ต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล โดยจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อลบหรือแก้ไขทันทีในกรณีที่ไม่ถูกต้อง และ
   • เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่รับประกันในความความปลอดภัยโดยการใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม
  • โดยทั่วไป เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ทั้งหมดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

บริษัทฯ จะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ณ จุดที่ทำการลงทะเบียนสมัคร
 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมล
 • ที่อยู่ (รายละเอียดสองบรรทัด เมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ)
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • รายละเอียดการชำระเงิน (เช่น Skrill หรือ Neteller)
 • ณ จุดที่ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์
 • เลขที่อยู่ ไอพี (IP address)
 • ข้อมูลอุปกรณ์ของ End-User
 • ข้อมูลการสื่อสารทั่วไป
 • ประวัติการท่องอินเตอร์เน็ต
 • ข้อมูลการตั้งค่าในการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้
  • สำหรับผู้ที่ชนะก่อนที่จะได้รับรางวัล
 • ข้อมูลการระบุตัวตน (เช่น สำเนาพาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวประชาชน ที่ออกโดยรัฐบาล)
 • หมายเลขประกันสังคม (สำหรับบุคคลสัญชาติอเมริกัน)
 • รายละเอียดที่จำเป็นเพื่อใช้บัญชีการชำระเงิน (บัญชี Neteller และ Skrill)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณให้โดยตรงระหว่างการโต้ตอบกับเรา

 

 1. วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล
 • บริษัทฯ อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 • เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ และบริการ
 • เพื่อการการปรับปรุงประสบการณ์ของ End-User รวมถึงการให้บริการส่วนบุคคล และการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ
 • เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สิ่งที่เป็นประโยชน์ และข้อเสนอ
 • เพื่อการการตรวจสอบ การสอบสวน และการป้องกัน การทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ และการปกป้องสิทธิ์และสิทธิ์ของคุณ และของบริษัทฯ
 • เพื่อการเก็บ ประมวลผล และดำเนินการวิจัยเชิงสถิติ และอื่น ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ
 • เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์
 • บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอมตามกฎหมายของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้:
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเชิงพาณิชย์ การตลาด และการโฆษณา บริการของเรา หรือบริการของบุคคลที่สามผ่าน SMS โทรศัพท์ อีเมล อินเทอร์เน็ต โทรสาร จดหมาย สื่อสังคมออนไลน์ และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด และ/หรือ การวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ ความชอบ ความสนใจ ประสบการณ์ และ/หรือ นิสัยของคุณในฐานะผู้บริโภค
 • คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตลอดเวลา โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทำการส่งไปตามรายละเอียดการติดต่อของเราที่กล่าวถึงในนโยบายนี้ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะมีการเพิกถอน

 

 1. ผู้รับข้อมูล
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผู้ประมวลผลข้อมูลของเราดำเนินการภายใต้สัญญาการที่บังคับให้ผู้ประมวลผลยู่ในระดับเดียวกันกับการปกป้องข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามใด ๆ นอกสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลเกิดขึ้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยที่เทียบได้เท่ากับที่อยู่ในสหภาพยุโรป และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ เราจะทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อสะท้อนถึงการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการป้องกันที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ
 • ในกรณีที่เราถูกร้องขอโดยศาลหรือหน่วยงานการกำกับอื่น ๆ ซึ่งดำเนินตามการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน และในกรณีอื่นใดที่เราถูกผูกมัดตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น บริษัทฯ อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานนั้น ๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

 

 1. การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
 • เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ และเพื่อป้องกันการเข้าไปประมวลผล ลบ ดัดแปลง หรือการใช้งานอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ตั้งใจ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการใช้นโยบายภายในและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงมาตรฐานทางเทคนิคตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัทฯ จะดำเนินการไปในลักษณะที่รับรองถึงความลับและความปลอดภัย โดยคำนึงถึงการพัฒนาล่าสุด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมถึงลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์ของการประมวลผล รวมทั้งความเสี่ยงและสิทธิเสรีภาพของคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในแต่ละสถานการณ์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งดำเนินการตามข้อผูกพันอันเข้มงวดในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความลับ

 

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องของการประมวลผลที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ตามหลักการของการลดขนาดข้อมูล และหลักการจำกัดและการจัดเก็บข้อมูล (Data Minimization and Storage Limitation principles)
 • นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากการสิ้นสุดของวัตถุประสงค์การประมวลผลที่เกี่ยวข้องในกรณีเฉพาะ ดังต่อไปนี้:
 • ในกรณีที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ในกรณีที่มีการเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทฯ ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของเราและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายต่อศาลและหน่วยงานราชการอื่น ๆ
 • หลังจากพ้นช่วงเวลาของการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลและระบบของเรา
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง โปรดติดต่อเราที่ [email protected].

 

 1. สิทธิของคุณ
  • คุณมีสิทธิ์ที่จะ:
 • เรียกร้องและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณที่เกี่ยวกับการประมวลผล
 • เรียกร้องให้มีการแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ขาดหายไปของคุณ
 • เรียกร้องให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เรียกร้องให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน
 • เรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่สามารถพกพาเพื่อย้ายไปยังตัวควบคุมข้อมูลอื่น ๆ ในรูปแบบที่มีโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไปและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมาย.
 • คัดค้านการตัดสินใจที่ดำเนินการบนพื้นฐานของการประมวลผลอัตโนมัติเท่านั้น รวมถึงการทำโปรไฟล์ที่มีผลกระทบต่อคุณ
 • คำร้องขออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ 10.1 ข้างต้น จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปถึง [email protected].
 • เราจะตอบกลับคำขอใด ๆ ของคุณภายในหนึ่ง (1) เดือนหลังจากที่ได้รับการร้องเรียน และหากมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลานี้อาจขยายออกไปอีกสอง (2) เดือนหากจำเป็น โดยคำนึงถึงความซับซ้อนของคำขอและจำนวนคำขอที่รอดำเนินการอื่น ๆ ในกรณีที่มีการปฏิเสธคำขอของคุณ เราจะให้เหตุผลที่เกี่ยวข้อง
 • หากคำขอของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ (a) กำหนดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการให้ข้อมูล หรือสื่อสาร หรือดำเนินการตามที่ร้องขอ หรือ (b) ปฏิเสธคำขอของคุณ
 • หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของบุคคลที่ส่งคำขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อทำการยืนยันตัวตน
 • หากสิทธิ์ของคุณถูกละเมิด คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ File a complaint – IDPC.

 

 1. ภาระผูกพันของคุณ
 • โดยการใช้เว็บไซต์ของเราและโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณรับทราบว่า คุณจะต้องให้ข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ นอกจากนี้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา
 • หากพบว่า คุณได้กระทำการละเมิดข้อผูกพันของคุณ หรือหากเราสงสัยว่าข้อมูลที่คุณให้นั้นเป็นเท็จ หรือไม่สมบูรณ์ หรือเป็นไปในทางที่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณ หรือระงับ หรือยกเลิกบัญชีของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยใด ๆ เนื่องจากการปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณ หรือการระงับ หรือการยกเลิกบัญชีของคุณ
 1. นโยบายในการใช้คุกกี้
  • โปรดทราบว่า เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้ของเรา